Despre poprirea de bunuri sau conturi – ce înseamnă și cum o contestăm

feb. 22, 2023

Despre poprirea executorie trebuie să știi că este demersul pe care îl face creditorul bancar, creditorul fiscal sau oricare alt creditor, atât persoană fizică, cât și persoană juridică, cu scopul de a recupera o sumă de bani de la tine.

Sunt aici să îți vin în ajutor în cazul în care primești înștiințare că ți se aplică poprire pe conturi sau bunuri. Putem contesta popririle sau ne putem asigura că nu este oprită o sumă de bani mai mare decât prevede legea. Te aștept în cadrul biroului meu de avocat pentru a discuta mai în detaliu, însă până atunci haide să vedem ce este important să știi despre popriri.

Cum ți se pune poprire pe conturile bancare?

Am văzut mai sus ce înseamnă poprire pe bunuri sau conturi bancare, dar și care este scopul său. Cum se pune o poprire pe conturile unei persoane fizice sau juridice? Ei bine, se emite un act ce poartă denumirea de “adresă de înființare poprire” care duce la blocarea conturilor.

Ce bunuri și sume pot fi supuse executării silite prin poprire?

Îți voi spune când te prezinți în cadrul cabinetului meu de avocat pentru a discuta, însă îți spun și aici care sunt bunurile și sumele ce pot fi supuse executării silite prin poprire.

Când vorbim despre bani, trebuie să știi că pot face obiectul urmăririi silite atât soldul creditor al contului, cât și viitoarele încasări. De asemenea, vor fi supuse urmăririi silite și titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului sau deținute în numele său sau de o a treia persoană căreia urma să i le datoreze în viitor – totul în temeiul unor raporturi juridice existente.

Mai pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului care sunt deținute de un terț în numele său. Toate aceste lucruri trebuie discutate în detaliu pentru a descoperi cauza și viitoarele consecințe. Unde mă poți găsi pentru o discuție imediată? Găsești adresa mea pe pagina de contact.

Ce bunuri și venituri nu pot fi supuse executării silite prin poprire?

În primul rând, nu pot fi supuse executării silite prin poprire sumele de bani destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție.

În al doilea rând, nici creditele nerambursabile sau finanțele primite de la organizații sau instituții naționale și internaționale cu scopul derulării unor programe sau proiecte nu pot fi supuse executării silite prin poprire.

Același lucru este valabil și pentru sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare. Atenție! Doar pe o perioadă de 3 luni de la data valabilității popririi. Dacă sunt deschise mai multe popriri pe același cont, termenul de 3 luni în care se pot face plăți aferente drepturilor salariale viitoare se va calcula o singură dată, de la momentul aplicării primei popriri.

Atenție din nou! Legea fixează și o serie de limite în care pot fi urmărite veniturile. Ele ajung la jumătate din venitul lunar net pentru sumele datorate cu titlul de obligație de întreținere sau alocație pentru copii, iar pentru orice altă datorie existentă, ele ajung până la o treime.

Cum poate fi contestată o poprire?

Conform legii, putem invoca împreună o cauză de nelegalitate a adresei de înființare a popririi. Procesul de contestație trebuie făcut rapid, în termen de 15 zile de la data în care ai fost înștiințat cu privire la înființarea popririi.

Atenție totuși! Dacă poprirea este înființată asupra unor bunuri periodice, termenul de contestație începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri.

Care poate fi una dintre cauzele de nelegalitate? O cauză de nelegalitate poate fi reprezentată de omisiunea înștiințării debitorului și a comunicării adresei de înființare a popririi. Aceasta trebuie să fie neapărat însoțită de copiile certificate de pe încheierea de încuviințare a executării și de pe titlul executoriu.

Există și alte cauze de nelegalitate pe care le putem descoperi împreună printr-o întâlnire în cadrul biroului meu de avocat. Ai toate datele mele de contact necesare aici, în cadrul website-ului.

Nu lăsa popririle să îți încurce planurile, mai ales atunci când există posibilitatea de a le contesta și, de ce nu, de a le anula în urma contestării!

Open chat
Aveți nevoie de ajutor?
Vă pot ajuta?