Drept Administrativ și Fiscal

Vezi toate detaliile de care ai nevoie să știi despre dreptul administrativ și fiscal.

Ce este dreptul administrativ și fiscal?

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, respectiv relațiile între organele administrative și alte organe de stat.

În materia contenciosului administrativ, se acordă consultanță juridică în ceea ce privește relațiile clienților cu organele administrative, (acte de control, autorizațiile administrative, etc), cât și cu instituțiile publice în probleme legate de emiterea și efectele actelor administrative.

În materia dreptului fiscal, se acordă consultanță juridică de specialitate în cazul societăților comerciale, dar și persoanelor fizice, în raporturile acestora cu autoritățile fiscale.

Cabinetul nostru de avocatura oferă:

  • Consultanță privind acțiunile în justiție împotriva organelor administrației publice.
  • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în contestarea actelor administrativ-fiscale, decizii de impunere, decizii de instituire măsuri asiguratorii, somații, declarații etc.
  • Asistență și reprezentare în fața ANAF, Direcției Finanțelor Publice, Administrației Financiare Locale.
  • Asistență și reprezentare în realizarea procedurilor administrative prealabile de contestare a actelor administrative și fiscale.
  • Asistență și reprezentare în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii din materie fiscală.
  • Consultanță cu privire la cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
  • Consultață, asistare și reprezentare în domeniul achizițiilor publice, atât pentru operatori economici cât și pentru autorități contractante.

intră în contact

Sunt aici să te reprezint!

Apelați cu încredere la un specialist pentru a vă rezolva problemele.

Open chat
Aveți nevoie de ajutor?
Vă pot ajuta?