Drept Civil

Vezi toate detaliile de care ai nevoie să știi despre dreptul civil.

Ce este dreptul civil?

Dreptul civil denumit și drept continental este un model și sistem juridic originar din europa de vest dominând în întreaga lume, principiile sale de bază fiind codificate și cuprinse într-un sistem de referință care constituie astfel sursa primară a legii.

În termeni juridici dreptul civil reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale dintre persoane ca subiecte de drept civil care se află pe poziție de egalitate juridică.

Dreptul civil reglementează unele relații între oameni și între oameni și organizații. Oamenii sunt persoane fizice, organizațiile care îndeplinesc cerințele legii poartă titulatura de persoane juridice.

Cabinetul nostru de avocatură poate reprezenta clienții în fața oricărei instanțe de judecată cu privire la probleme litigioase civile, indiferent de natura sau obiectul acestuia, în următoarele ramuri de drept civil:

Persoane

 • Capacitatea persoanei fizice de a încheia acte, de a beneficia de drepturi și obligații
 • Capacitate deplină – majori vs capacitate restrânsă – minori
 • Ocrotirea persoanei fizice: tutelă, curatelă, puneri sub interdicție judecătorească

Bunuri

 • Drepturi reale: apararea dreptului de proprietate și/sau a posesiei; revendicări imobiliare; proprietatea comună / periodică; servituți legale/convenționale; administrarea bunurilor altuia.
 • Evacuări; acțiuni posesorii
 • Donații și testamente; moșteniri
 • Dezmembrămintele dreptului de proprietate: servitute, superficii, uz, uzufruct și abitație
 • Acțiuni de carte funciară

Răspunderi delictuale sau contractuale

 • Răspunderea în baza unui contract încheiat: reziliere, rezoluțiune, nulitate
 • Răspunderea delictuală pentru fapta proprie, pentru fapta altuia sau pentru fapta unui lucru / animal
 • Executarea obligațiilor
 • Punerea în întârziere
 • Cesiuni de creanță
 • Creanțe / debite: obligații de plată, recuperări datorii
 • Malpraxis / răspunderea civila a personalului medical sau unităților sanitare

Moștenirea

 • Aspecte privind moștenirile: dezbaterea succesiunilor legale și / sau testamentare; partaje judiciare și ieșiri din indiviziune între comoștenitori
 • Liberalități: donația / testamentul (reducțiuni testamentare)

intră în contact

Sunt aici să te reprezint!

Apelați cu încredere la un specialist pentru a vă rezolva problemele.

Open chat
Aveți nevoie de ajutor?
Vă pot ajuta?